Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng bảng biểu, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp nhằm đáp ứng các cầu của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế. Như vậy, để hình thành và hoàn thiện một báo cáo tài chính hoàn chỉnh, người lập báo cáo không chỉ cần đưa vào những chỉ tiêu buộc phải có mà còn nên cân nhắc những yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Và một trong những yếu tố đó không thể không kể đến thị trường tài chính tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Xuất phát từ quan điểm của Ball (2001): Tất cả các bên tham gia hợp đồng hoặc dự định tham gia ký kết hợp đồng với doanh nghiệp đều có nhu cầu tìm hiểu thông tin về mức độ hoàn thành trách nhiệm trong hợp đồng của họ. Vì thế, doanh nghiệp luôn sẵn sàng chấp nhận gánh chịu chi phí cung cấp thông tin để đổi lại có được sự đánh giá cao từ khách hàng, nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu doanh nghiệp. Từ đó, báo cáo tài chính phải cân bằng được hai khoản là chi phí công bố thông tin và lợi ích thu được khi đáp ứng nhu cầu thông tin cho các bên tham gia hợp đồng, trong đó chi phí tiết lộ thông tin gồm có các khoản chi để chuẩn bị báo cáo tài chính và công bố thông tin độc quyền ra thị trường.

báo cáo tài chính

Như vậy, trong trường hợp việc ra cảnh báo là khá đắt đỏ đối với các doanh nghiệp yếu kém thì những doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt sẽ chịu trách nhiệm đưa ra báo động cho thị trường với chi phí thấp hơn và sẽ nhận được các khoản tài trợ vốn chi phí thấp.

Báo cáo tài chính được xem như là phương tiện cơ bản để đánh động thị trường. Francis (2005) nhận thấy, doanh nghiệp nào có nhu cầu nhận thêm vốn tài trợ từ bên ngoài đều tự động công bố nhiều thông tin hơn mức yêu cầu tối thiểu của thị trường và có chi phí vốn thấp hơn.

Burgstahler (2007) nhận thấy, tại các quốc gia có thị trường vốn rộng lớn và phát triển thì hiện tượng điều chỉnh báo cáo tài chính xuất hiện ở các doanh nghiệp tư nhân nhiều hơn ở các doanh nghiệp công.

Tóm lại, có thể nói rằng, thị trường chứng khoán tạo ra các yếu tố thúc đẩy cho doanh nghiệp để cung cấp thêm nhiều thông tin về tình hình kinh doanh, từ đấy góp phần làm giảm chi phí vốn.
Hay nói cách khác, thị trường tài chính sẽ lọc bỏ doanh nghiệp nào công khai ít thông tin về tình hình hoạt động của mình.

Do vậy, nhu cầu thông tin từ các bên tham gia sẽ tạo nên yếu tố thúc đẩy cho các nhà quản trị để tăng cường chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Sự phát triển của thị trường tài chính mang lại những ảnh hưởng gián tiếp. Quyền của các nhà đầu tư được bảo vệ tốt và mức độ can thiệp của chính phủ vào công việc kinh doanh của doanh nghiệp thấp sẽ bảo đảm cho các nhà đầu tư thu về được một khoản lợi nhuận từ số tiền bỏ ra đầu tư của mình, từ đó, tăng thêm số lượng nhà đầu tư sẵn sàng bỏ vốn cho doanh nghiệp.

Như vậy, bằng cách này hay cách khác, tình hình tài chính có một ảnh hưởng nhất định lên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nắm bắt được điều này, kế toán viên cần cân nhắc đầy đủ các tiêu chí để tiến hành lập báo cáo tài chính một cách chuẩn xác nhất.
 

https://phongthuynews.net/

https://phongthuynews.net/tin-tuc/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.