Sau một thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều người đã lựa chọn việc nhận bảo hiểm xã hội một lần thay vì chờ đến tuổi về hưu để nhận chế độ hưu trí. Tuy nhiên có một số người tham gia lại mong muốn chỉ rút một nửa số tiền bảo hiểm xã hội một lần, số còn lại vẫn giữ lại cho sau này tiếp tục đóng bảo hiểm để nhận chế độ hưu trí. 

Vậy theo những quy định của luật bảo hiểm xã hội mới nhất, mong muốn này có thể thực hiện được không? 

1. Điều kiện để nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị quyết 95/2013/QH13 quy định, người lao động mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, trong đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động là:

+ Đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ;

+ Đủ 55 – 60 tuổi đối với nam, đủ 50 – 55 tuổi đối với nữ và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên;

+ Đủ 50 – 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

– Bất cứ độ tuổi nào khi bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

– Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

– Ra nước ngoài để định cư;

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

– Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

 

2. Mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Và tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

Sử dụng hóa đơn điện tử khi lưu thông hàng hóa trên đường 

Chức năng quản lý phân quyền trên phần mềm hóa đơn điện tử

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó: 

– Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là 01 năm.

– Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2014 trở đi.

 

Như vậy, theo quy định nêu trên thì chỉ được lựa chọn nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần hoặc tiếp tục bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đó để hưởng các chế độ về sau. Không được lựa chọn nhận một nửa tiền bảo hiểm xã hội một lần, hoặc chỉ tính một nửa thời gian tham gia bhxh để hưởng bhxh một lần.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.