THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Làm thủ tục đăng kí chất lượng thực phẩm là việc mỗi tổ chức cần thực hiện để đưa sản phẩm ra khu vực kinh doanh sớm nhất có thể. Đồng thời là nhằm đảm bảo tiến độ mua đi bán lại của doanh nghiệp. Vậy làm các thủ tục giấy phép bố cáo là gì ? cần thực hiện nó đến thế nào ? cùng xem thông tin sau để biết được các thông tin chi tiết và chính xác nhất về các thủ tục, thông tin làm công bố thực phẩm nhé !

Mặt hàng những việc cần làm thủ tục đăng ký chất lượng thực phẩm

 • Tổ chức , đối tượng làm thủ tục giấy phép công bố
 • Mặt hàng thức ăn đã qua chế biến sẵn
 • Phụ gia thực phẩm
 • Chất trợ giúp chế biến thực phẩm
 • Phương tiện có thực phẩm
 • Phương tiện bao gói giao tiếp không qua khâu trung gian với mặt hàng thực phẩm
 • Mặt hàng, nguyên vật liệu sinh và nguyên vật liệu nhập khẩu hàng hóa với sản phẩm
 • Sinh ra công hàng xuất ra nước ngoài,.
 • Kẻ cần đăng kí bản thông báo tiêu chí giá trị sản phẩm

Tổ chức, cá nhân sinh, phải đơn đăng ký bố cáo kết quả với các bản sau :

 • Tp đảm bảo thể trạng, tp dinh dưỡng chất y học, tp dùng cho chế độ dinh dưỡng nổi bật.
 • Tp dưỡng chất dùng cho trẻ 36 tháng tuổi.
 • Phụ gia hỗn hợp có khả năng mới, phụ gia tp không thuộc trong danh mục phụ gia có quyền dùng trong sài gòn hoặc sai đối tượng dùng do cơ quan chức năng quy định
 • Dữ liệu, thủ tục giấy phép giá trị thực phẩm

Với sản phẩm nhập khẩu

 • Bản thông báo sp được thủ tục tại mẫu số 02 phụ lục i văn bản hướng dẫn 15/2018/nđ-cp
 • Gcn hoạt động không phụ thuộc hoặc gcn xk hoặc gcn y tế cấp bởi cơ quan pháp luật có thẩm quyền của nước xuất ra nước ngoài kết quả ( với kết quả nhập ngoại );
 • Phiếu thành quả kiểm tra attp của sp trong thời hạn mười hai tháng tính tới ngày nạp giấy tờ được cấp bởi phòng kiểm tra được chỉ định hoặc phòng kiểm tra được chứng nhận hợp lệ iso 17025 gồm các chỉ tiêu ổn định do cơ quan chức năng ban bố tuân thủ quy tắc kiểm soát nguy cơ hợp với quy định của toàn cầu hay những chỉ tiêu ổn định theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn tương xứng do tổ chức , cá nhân thông báo trong tình huống chưa có quy định của cơ quan chức năng ( bản gốc hoặc phiên bản chứng nhận);
 • Phiếu đúc kết điều tra an toàn thực phẩm của thành quả trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng điều tra được chỉ định hoặc phòng điều tra được công nhận phù hợp iso 17025 gồm các chỉ tiêu vững mạnh do tổ chức có thẩm quyền ban hành tuân thủ quy tắc kiểm soát nguy cơ phù hợp với quy định của toàn thế giới hoặc những chỉ tiêu vững mạnh theo các tiêu chí, tiêu chuẩn xứng đáng do tổ chức , kẻ bố cáo trong tình trạng chưa có quy định của lực lượng chức năng ( bản chính hoặc bản chứng thực);
 • Bằng chứng khoa học chứng minh tác dụng của thành quả hoặc của thành phần tạo nên hiệu lực đã lời tuyên bố (bản chính hoặc bản có xác nhận của đơn vị , kẻ ). Hồi dùng bằng chứng khoa học về có thể thành phần của thành quả để làm công dụng cho đúc rút thì liều lượng thường ngày của sự việc thấp nhất phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng dùng thành phần đó đã nêu trong hồ sơ
 • Giấy chứng nhận căn cứ đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt thỉnh cầu làm sinh tốt ( gmp) hoặc chứng nhận tương ứng trong tình trạng thành quả nhập khẩu hàng là thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho từ ngày 01 tháng bảy năm 2019 (bản có xác nhận của đơn vị, đối tượng ).
 • Với sản phẩm trong nước giấy tờ gồm có :
 • Phiếu hậu quả điều tra an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng điều tra được chỉ định hoặc phòng điều tra được công nhận phù hợp iso 17025 gồm các chỉ tiêu vững mạnh do cơ quan có thẩm quyền ban hành tuân thủ quy tắc kiểm soát nguy cơ phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu vững mạnh theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xứng đáng do tổ chức , kẻ báo cáo trong tình trạng chưa có quy định của tổ chức có thẩm quyền ( bản chính hoặc bản chứng thực);

Chứng cứ khoa học cho thấy tác dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên chức năng đã bố cáo (bản chính hoặc bản có nhân diện của đơn vị, kẻ ). Khi dùng chứng cớ khoa học về giá trị sử dụng thành phần của thành quả để làm vai trò cho sự việc thì liều lượng đời thường của thành quả tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng dùng thành phần đó đã nêu trong giấy tờ ;
Giấy chứng nhận căn cứ đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong tình trạng căn cứ thuộc kẻ phải cấp giấy chứng nhận căn cứ có đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật (bản có định vị của đơn vị, cá nhân) ;
Giấy chứng nhận căn cứ có đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt huy động làm sinh tốt ( gmp ) trong tình trạng thành quả sinh trong nước là món ăn bảo vệ sức khỏe dùng cho từ ngày 01 tháng bảy năm 2019 (bản có xác nhận của đơn vị , cá nhân ).

Tạm kết

Như trên là các thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký trị giá thức ăn mà Oceanlaw muốn chia sẻ với khách mua hàng. Nếu còn đặt câu hỏi hay cần trả lời, bạn có thể liên hệ với bọn tôi theo thông tin sau , nhân sự tư vấn sẽ giải đáp thắc mắc của bạn :
Website: https://congbothucphamnhanh.com

Hotline: (024) 3795 7779 hoặc 0904 445 449 

Tìm hiểu thêm: https://phongthuynews.net/thu-tuc-dang-ky-chat-luong-thuc-pham/ 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.